iMac 21 inch 2019 – MRT42 – 6 Core i5 3.0Ghz / 8GB / 1TB fusion Radeon Pro 560x 4GB

Liên hệ

Mô tả tóm tắt đặc tính

  • 3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core I5 processor
  • 8GB DDR4 memory
  • Radeon Pro 560X with 4GB of GDDR5 memory
  • 1TB Serial ATA Drive Fusion Drive
  • Magic Mouse 2
  • Magic Keyboard – US English

Bình luận